Logistics & Warehousing Since 1955

cw phone number  |  gp phone number

OPERASIONELE  BESTUURDER

Die posisie is verantwoordelik vir die optimale bedryf van die transport en logistieke operasies (vloot van onder meer 100 vragmotors) en die daarstel van innoverende praktyke om die doel te verwesenlik. Die effektiewe bestuur en ontwikkeling van mannekrag is ‘n sentrale deel van die pos.   Die pos bied ook geleentheid vir groei, ontwikkeling en bevordering.

Die vereistes vir die pos is soos volg:

 • Toepaslike tersiêre kwalifikasie (relevante graad)
 • Ondervinding en kennis van die transportbedryf / logistiek
 • Ervaring in ‘n bestuursposisie en mannekragbestuur
 • Rekenaarvaardig – minimum Excel, epos, internetgebruik

Sterk aanbeveling: Datatim of enige ander skedulering sagteware, Puls-IT of enige ander opsporing sagteware, Fuelmanager of soortgelyke brandstof bestuur programmatuur, ervaring in “demand planning” stelsels van kliënte

 • Bewese ervaring in bestuur van arbeidsverhoudinge en toepassing van dissiplinêre prosedures
 • Goeie kommunikasie vaardighede in Afrikaans en Engels
 • Toegewyde persoon wat eienaarskap neem en verantwoordbaar is
 • Inisiatief kan neem en innoverend kan dink
 • Uitstekende menseverhoudings handhaaf - (ondergeskiktes, kollegas en kliënte)
 • Effektief onder druk funksioneer
 • “Result driven” / Prestasie georiënteerd (hoë vlakke van dienslewering)
 • Vermoë om konflik effektief te kan hanteer
 • Uitstekende bestuursvaardighede – vooruit beplan, delegeer, kontroleer en korigeer
 • Finansiële insig en koste sensitief
 • Vermoë om mense te motiveer en inspireer
 • Positiewe ingesteldheid en entoesiastiese benadering
 • Kan inskakel by huidige bestuur se entrepreneurs-kultuur

Sleutelprestasie areas / pligte sluit in:

 • Strategiese beplanning as deel van die bestuurspan
 • Winsgewende bedryf van die transportoperasies
 • Optimale aanwending van die voertuigvloot
 • Aanwending van tegnologie om effektiewe operasies en diens te verseker
 • Effektiewe bestuur van kostes en daarstel en implementering van maatreëls/praktyke om volhoubaar kostes te beperk
 • Operasionele bestuur en diens van sleutel kontrakkliënte
 • Bestuur en kontroleer die voorkomende instandhouding van die vloot
 • Effektiewe bestuur van Operasionele eenhede in PE, Epping , Gauteng en Worcester
 • Pakhuisbestuur & verantwoordelik vir 3 Depots (Worcester, Epping en Port Elizabeth)
 • Voldoening aan alle relevante wetgewing en RTMS vereistes
 • Mannekragbestuur
 • Bestuur van arbeidsverhoudinge en mannekrag ontwikkeling
 • Beperking van skade en eise ten opsigte van GIT (Goedere in Transito)
 • Naweekdiens 1 X per maand

 

Operasionele ure van die maatskappy  :  Weekliks 5h00 – 23h00 + naweke

Ons versoek u om die aangehegte aansoekvorm te voltooi ten einde die seleksieproses te vergemaklik en tesame met u CV te stuur na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met die bewoording Operasionele Bestuurder in die “subject “ van die e-pos

SLUITINGSDATUM:           15 MAART 2022     

Indien u nie na 4 weke enige terugvoer ontvang het nie kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.